Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SEGREGACJA ODPADÓW PO NOWEMU

PDFulotka śmieci-kolor.pdf

 

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach

 

Bioodpady mogą być kompostowane we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych  kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

Kompostownik  to określenie miejsca albo pojemnika, w którym następują procesy rozkładu substancji organicznych i przekształcania ich w kompost.

 

Kompostownik  powinien być wykonany  z drewna, metalu, plastiku lub siatki drucianej, w kształcie kwadratu, prostokąta, stożka czy walca, ze ścianami ażurowymi (niezamkniętymi).

 

Zaleca się by położenie kompostownika nie było w pełnym słońcu, lecz w półcieniu.

 

Przepisy prawne dotyczące lokalizacji kompostownika na posesji reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065).

 

Do kompostownika wrzucamy:

- poobcinane gałęzie – ale muszą być wcześniej rozdrobnione sekatorem,

- skoszona trawa, zeschłe rośliny,

- zdrowe zielone liście z drzew, które szybko gniją i wprowadzają duże ilości azotu do gleby, chore                        

   liście należy oddzielnie spalić, gdyż mogą zakazić cały kompost,

- popiół ze spalonych liści,

- resztki roślinne z kuchni, także fusy z herbaty, resztki warzyw, owoców, skorupki jaj,

- papier czy tektura w drobnych kawałkach - rozkładają się wolniej niż zielone liście, ale dają więcej  

  węgla i tworzą luźniejszą konstrukcję,

- resztki jedzenia i ściółki po domowych zwierzętach roślinożernych - w tym ich odchody (ale już nie

  odchody kocie czy psie),

 

Do kompostownika nie wrzucamy:

- gotowanych pozostałości z kuchni (mięsa, ryb), gdyż przyciągają gryzonie;

- popiołu z węgla,

- gazet, szkła, plastiku, metalu,

- porażonych, chorych roślin, by nie rozprzestrzeniać chorób,

- chwastów z nasionami (nasiona przetrwają i zachwaszczą miejsca, w których używany będzie 

   kompost).

Wersja XML