Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na VII Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 30 kwietnia 2019 r.

PDFprojekt w spr. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny w Gm. Międzylesie na lata 2019-2021.pdf

PDFprojekt w spr. przyjęcia aktualizacji planu urządzeniowo-rolnego gminy Międzylesie - bez załączników.pdf - projekt ze względu na objętość pliku, dostępny jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

PDFprojekt w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 650 obręb Międzylesie.pdf

PDFprojekt w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 251 obręb Różanka.pdf

PDFprojekt w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 218-2 oraz 44-3 ob. Niemojów.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków na terenie gminy.pdf

PDFprojekt w spr. przystąpienia do opracowania MPZP dla obszaru w obrębie Różanka..pdf

PDFprojekt w spr. przystąpienia do opracowania MPZP dla obszaru w obrębie Dolnik..pdf

PDFproejkt uchwały w spr. zmianw budżecie gminy na rok 2019.pdf

Wersja XML