Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi do budynku mieszkalnego w Długopolu Górnym na dz. nr 742, obr. Długopole Górne

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz.1986) - Opublikowane w dniu 25.04.2019 r. Nr 541317-N- 2019

PRZETARG UNIEWAŻNIONO

Brak opisu obrazka

PDFOgłoszenie.pdf

DOCXSIWZ.docx

PDFSIWZ.pdf

DOCSS Strona tytułowa - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc

DOCD000000- Wymagania ogólne - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc

DOCD010000-Roboty pomiarowe - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc

DOCD030101-Odwodnienie - przepusty pod drogą -Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc

DOCD040402-Podbudowy z kruszywa łamanego - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc

DOCD050000- Nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc

DOCD060401 Rowy i inne - Przebudowa drogi nr 742 w Długopolu Górnym.doc

PDFDługopole Grn dr nr 742 - PRZEKRÓJ A-A.pdf

PDFDługopole Grn dr nr 742 - PRZEKRÓJ B-B.pdf

PDFDługopole Grn dr nr 742-PLAN SYTUACYJNY.pdf

PDFDługopole Grn dr nr 742-PRZEPUST.pdf

 

Wersja XML