Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarach wiejskich w gminie Międzylesie

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz.1986) - Opublikowane w dniu 12.06.2019 r. Nr 560098-N- 2019

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  

JPEGWyjaśnienia do SIWZ 2.jpeg

JPEGWyjaśnienia do SIWZ.jpeg

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie SIWZ.pdf

DOCSIWZ z dnia 17.06.2019.doc

**************************************************************

PDFOgłoszenie.pdf

DOCSIWZ.docx.doc

PDFSIWZ.pdf

Wersja XML