Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Międzylesiu dz. nr 187/58, 190/7, 204,205/1, 466, 469 AM-1"

Brak opisu obrazka

Wersja XML