Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY PODJĘTE NA X SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 25 CZERWCA 2019 R.

PDFUchwała Nr X-53-2019 w spr. udzielenia Burmistrzowi wotum zufania.pdf

PDFUchwała Nr X-54-2019 w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018.pdf

PDFUchwała Nr X-55-2019 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi MiG Międzylesie za rok 2018.pdf

PDFUchwała Nr X-56-2019 w spr. powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na łaników.pdf

PDFUchwała Nr X-57-2019 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf
 

Wersja XML