Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono remont dwóch Domów Tkaczy

Zakończono remont Domów Tkaczy w Międzylesiu

Z końcem miesiąca czerwca br. zakończona została realizacja  projektu pn. „Remont dwóch Domów Tkaczy przy ul. J. Sobieskiego 2 i 4 w Międzylesiu”, współfinansowanego ze  środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Ochrona Zabytków i budownictwa tradycyjnego.

Pracami objęto min. odbudowę  i rekonstrukcję zużytego i nieszczelnego dachu gontowego, odtworzenie zewnętrznych  i wewnętrznych wypraw ściennych, odbudowę stolarki  okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji sanitarnej, grzewczej  i elektrycznej oraz restaurację wielu cennych elementów, w tym posadzek i podłóg, okiennic, konstrukcji drewnianych. Wykonano również  odwodnienie wokół budynków.

Roboty wykonane zostały przez Zakład Budowlany AWO Andrzej Wołoszyn z/s w Bystrzycy Kłodzkiej,  ich koszt to kwota 603 517,95 zł. 

Wyremontowane obiekty udostępnione zostaną dla mieszkańców gminy jak i turystów, do tradycyjnego zwiedzania, a także jako miejsce różnego rodzaju wystaw, wernisaży i spotkań.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML