Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY PODJĘTE NA XI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 30 LIPCA 2019 R.

PDFUchwała Nr XI-58-19 w spr. ustalenia regulaminu w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku.pdf

PDFUchwała Nr XI-59-19 w spr. uzielenia zgody na zbycie dz. 94_2 i 94_3 ob. Smreczyna.pdf

PDFUchwała Nr XI-60-19 w spr. uzielenia zgody na zbycie dz. 314_3 ob. Kamieńczyk.pdf

PDFUchwała Nr XI-61-2019 w spr. regulaminów placy zabaw i siłowni zew. na terenie gminy.pdf

Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2019
- Pozycja: 4950
- Data ogłoszenia: 23 sierpnia 2019
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4950

PDFUchwała Nr XI-62-2019 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf

Wersja XML