Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz.1843) - Opublikowane w dniu 21.10.2019 r. Nr 612465-N- 2019.

JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

PDFOgłoszenie.pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCXSIWZ.docx

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ.docx

DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ.docx

DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ.docx

DOCXZałącznik nr 10 do SIWZ.docx

Wersja XML