Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

logggg.jpeg

Gmina Międzylesie wraz z partnerem z Obec Králíky w okresie od 01 października 2019 r. do 28 lutego 2020 r.  realizuje projekt pt.  Jarmark bożonarodzeniowy Międzylesie - Králíky”. Całkowity budżet projektu wynosi 19 990,00 euro.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko- czeskiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru pogranicza. Celem szczegółowym jest m. in. poznanie tradycji obchodów Świąt Bożego Narodzenia przez społeczność zaprzyjaźnionych regionów; promocja regionalnych produktów i wytworzonych z nich przez polskich i czeskich wystawców dóbr; zaprezentowanie wspólnych obrzędów świątecznych potraw przez polskich i czeskich uczestników; zachęcenie regionu przygranicza do zaangażowania się w sprawy społeczności lokalnej; promocja zespołów ludowych, amatorskich z Polski i Czech i ich dorobku artystycznego jak i kulturowego. Efekty realizacji projektu odczuwalne będą po obu stronach granicy poprzez zwiększenie liczby inicjatyw społecznych w zakresie kultury, ożywienie stosunków pomiędzy oboma sąsiadującymi ze sobą regionami, wzrost aktywności turystycznej gmin pogranicza polsko- czeskiego, wzrost zainteresowania działalnością kulturalna na terenie Gminy Międzylesie i Kralik wśród mieszkańców tych gmin, nawiązanie więzów partnerskich na gruncie instytucjonalnym, społecznym i gospodarczym, rozwój wspólnego pogranicza, zdobycie wiedzy na temat tradycji i obrzędów związanych z okresem bożonarodzeniowym u swoich sąsiadów, a także integracja i aktywizacja mieszkańców gminy Międzylesie i Kralik poprzez twórcze i praktyczne działania.

 

jarmarkA4.jpeg

lampion.jpeg

DOCXREGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ CHOINKĘ.docx (209,22KB)

DOCXREGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY LAMPION.docx (250,74KB)

DOCXREGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ kartkę.docx (268,09KB)

 

Wersja XML