Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O XV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 26 LISTOPADA 2019 R.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 26 listopada 2019 r.

o godz. 9.00 w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, odbędzie się

 

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

 

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ podatku od nieruchomości.

2/ podatków od środków transportowych.

3/ zmian w budżecie gminy na rok 2019.

4/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie MiG Międzylesie na rok 2020.

5/ Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2020 rok.

6/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie Gniewoszów, gmina Międzylesie.

7/ przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Międzylesie. 

5. Wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie sesji.

Wersja XML