Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY PODJĘTE NA XV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 26 LISTOPADA 2019 R.

PDFUchwała Nr XV-80-19 w spr. podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XV-81-19 w spr. podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr XV-82-19 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2019..pdf

PDFUchwała Nr XV-83-19 w spr. Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkohlowych na rok 2020..pdf

PDFUchwała Nr XV-84-19 w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi na rok 2020..pdf

PDFUchwała Nr XV-85-19 w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gniewoszów..pdf

PDFUchwała Nr XV-86-19 w spr. przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego..pdf
 

Wersja XML