Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKTY UCHWAŁ NA XVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 20 GRUDNIA 2019 R.

PDFDotacje celowe dla ZGKiM na 2020.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. uchwalenia budżetu gminy na rok 2020..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. WPF - 2020.pdf

PDFw sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Międzylesie, w roku szkolnym 2019-2020.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. stawek za zajęcie pasa drogowego.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie..pdf

PDFprojekt uchwały w spr. szczegółowego sposóbu i zakresu świadczenia usług komunalnych..pdf

PDFw sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..pdf

PDFprojekt uchwały w spr. stawki oplaty za odpady komunalne.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy..pdf

Wersja XML