Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OTWARTY KONKURS OFERT NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W MIĘDZYLESIU W 2020 ROKU W DYSCYPLINIE SPORTU PIŁKA NOŻNA DLA DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRUPIE WIEKOWEJ DO 13 ROKU ŻYCIA I MŁODSI

DOCXogł. konkur. pilka nożna do 13-go r. zycia 2020 r..docx (17,53KB)

Wersja XML