Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 27 LUTEGO 2020 ROKU.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 27 lutego 2020 r.

o godz. 9.00 w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

Plac Wolności 1, odbędzie się

 

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

 

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg

       gminnych Gminy Międzylesie.

4.2. w spr. zmiany uchwały nr XLVI-246-18 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 16

       października 2018 r. w spr. wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów z

       terenu Miasta i Gminy Międzylesie.

4.3. w spr. wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie.

4.4. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.

    5. Zatwierdzenie sprawozdań z prac komisji za rok 2019 i przyjęcia planów pracy komisji na 2020 r.

    6. Wnioski i zapytania.

    7. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzylesiu

(-) Jerzy Marcinek

                                                                                  

 

Wersja XML