Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH 
DOT. ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO PRAC W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH

 

        W związku z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522) oraz wprowadzonymi dla klientów ograniczeniami dostępu do Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, jednocześnie mając na względzie  bieg kalendarza wyborczego ustalonego dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184), w tym zwłaszcza przyjmowania za pośrednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych informuję, że:

1) Zgłoszenie kandydatów na członków komisji należy przesłać (najpóźniej do 10
    kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu),
    w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Nie jest przy tym
    wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy
    przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać
    doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

2) W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty
     elektronicznej dopuszczalne jest:

 

Wykaz nr telefonów i adresów e-mail, gdzie należy przesyłać zgłoszenia:

 

- 74 8 126 327 wew. 16; e-mail:

- 74 8 126 327 wew. 25; e-mail: m.glinski@miedzylesie.pl

 

DOCZalacznik-wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.DOC

DOCZalacznik-zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa.DOC

Wersja XML