Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZDALNA SZKOŁA+

 

W związku z przystąpieniem Gminy Międzylesie do realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 informujemy, że rodzice/opiekunowie prawni uczniów oraz nauczyciele mogą wnioskować do dyrektorów szkół o wypożyczenie laptopa na potrzeby zdalnej edukacji. Szczegółowe informacje o realizacji projektu, w tym warunki i tryb wypożyczenia sprzętu, zawarte są w Regulaminach wypożyczenia sprzętu komputerowego zamieszczonych na stronach internetowych placówek.

Gmina Międzylesie w ramach ww. projektu zakupiła 19 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem oraz myszkami bezprzewodowymi dla uczniów w tym uczniów z rodzin wielodzietnych i nauczycieli nieposiadających laptopów.Samorządowa Szkoła w Międzylesiu otrzymała 13 szt., Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie otrzymał 6 szt.

Wartość grantu – 54 993,03 PLN

Wartość dofinansowania – 54 993,03 PLN

 

PDF„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” informacja.pdf (358,89KB)

PDFplakat II.pdf (231,12KB)
 

Wersja XML