Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

  Uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wraz z załącznikiem, stanowiącym wzór zgłoszenia osób do komisji obwodowych przez komitety wyborcze.

PDFuchwała PKW 161-2020 - powoływanie komisji obwodowych - załącznik.pdf

DOCXuchwała PKW 161-2020 - powoływanie komisji obwodowych - załącznik.docx

PDFuchwała PKW 161-2020 - powoływanie komisji obwodowych.pdf

Wersja XML