Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Transmisja online z otwarcia ofert.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z pandemią koronawirusa, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie informuje, że otwarcie ofert w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będzie transmitowane na żywo w internecie. Najbliższa emisja odbędzie się 25 czerwca o godz. 11.30.

Zgodnie z przepisami

Zgodnie z informacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych transmisja online w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten mówi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania – z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp.


Najbliższe otwarcie ofert

Najbliższe otwarcie ofert nastąpi w dn. 25 czerwca 2020 r. o godz. 11.30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Gajnik - Przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 130, 165, cz. 116".

Transmisja prowadzona będzie na kanale You Tube Gmina Międzylesie

Wersja XML