Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu organizowanej w trybie zdalnym W DNIU 30 CZERWCA 2020 r.

PDFProjekt uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. absolutorium dla Burmistrza za 2019 rok. .pdf

PDFProjekt uchwały w spr. wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego (...).pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020..pdf

PDFProjekt w spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości grunt. niezabud. nr 72 o pow 0,02 ha, ob. Długopole Grn..pdf

PDFprojekt uchwał w spr. udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania..pdf
 

Wersja XML