Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie PGW Wody Polskie nr WR.ZUZ.4.4210.219.2020.AG z dn. 28.07.2020 r. dot. wszczęcia postępowania adm. w spr. udzielenia Barbarze Słupik, pozwolenia wodnoprawnego.

PDFZawiadomienie PGW Wody Polskie.pdf

Wersja XML