Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy posiedzeń w sierpniu 2020 r.

P L A N      P O S I E D Z E Ń

KOMISJI   RADY   MIEJSKIEJ  W  MIĘDZYLESIU

W  SIERPNIU 2020 r.

 

Wspólne posiedzenie Komisji  -  27.08.2020 - godz. 8.00

 

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzylesiu odbędzie się w dniu 28.08.2020 o godz. 8.00

Wersja XML