Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca utylizacji azbestu

W połowie września bieżącego roku zostało zakończone zadanie pn.: ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie – 2020”, które jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wyłoniona firma – Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o., sp.kom. z Bielska Białej – w miesiącach letnich zebrała i zutylizowała ponad 70 ton płyt eternitowych, pochodzących z dachów. Całość zadania przebiegała bez większych zakłóceń. Odbiór materiałów zawierających azbest był przeprowadzany bez żadnego wkładu finansowego ze strony zdającego.

Gmina Międzylesie stara się corocznie pozyskiwać środki zewnętrzne na działania tego typu, które przeprowadzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, przyczyniają się do poprawy środowiska na naszym terenie.

Wersja XML