Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy posiedzeń w październiku 2020 r.

P L A N      P O S I E D Z E Ń

KOMISJI   RADY   MIEJSKIEJ  W  MIĘDZYLESIU

W PAŹDZIERNIKU 2020 r.

 

Wspólne posiedzenie Komisji  -  28.10.2020 - godz. 8.30

 

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzylesiu odbędzie się w dniu - 29.10.2020 o godz. 8.30

Wersja XML