Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 18 GRUDNIA 2020 R.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 r.

o godz. 8.30, odbędzie się

 

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU OBRADOWANA W TRYBIE ZDALNYM

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1/ w spr. w spr. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki   

       Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 2021.

4.2/ w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2021 r.

    4.3/ w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.

    4.4/ w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.

    4.5/ w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Międzylesie.

    5. Wnioski i zapytania.

    6. Zamknięcie sesji.

                                                                                                     

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Międzylesiu 

Jerzy Marcinek

 

Wersja XML