Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W styczniu finał dwóch naborów wniosków z PROW 2014-2020

Informujemy, ze w środę 13 stycznia 2021 r. będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku w oddziale regionalnym Agencji o przyznanie pomocy na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych",

Z kolei w czwartek 28 stycznia 2021 r., upływa termin złożenia wniosku w biurze powiatowym lub oddziale regionalnym ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Wersja XML