Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie Gniewoszów, gmina Międzylesie

Obwieszczenie: PDFOBWIESZCZENIE_wylozenie_gniewoszów.pdf

PDFmpzp_gniewoszow_wyl.pdf

PDFuzasadnienie_mpzp_gniewoszow_wyl.pdf

PDFprognoza_przyr_gniewoszów_wyl.pdf

JPEGrys_mpzp_gniewoszow_wyl.jpeg

JPEGrys_prognoza_przyr_gniewoszow_wyl.jpeg

Wersja XML