Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie PGW WP nr WR.ZUZ.4.4210.4.2021.MM z dn. 03.02.2021 r. w spr. wszczęcia postępowania administracyjnego dot. udzielenia pozowolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w Nowej Wsi.

PDFWR.ZUZ.4.4210.4.2021.MM ZNTO.pdf

Wersja XML