Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIEDZYLESIU W DNIU 20 KWIETNIA 2021 R.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

informuję, że w dniu 20 kwietnia 2021 r.

o godz. 8.30, odbędzie się

 

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU OBRADOWANA

W TRYBIE ZDALNYM

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

4.1/ w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w

       obrębie Różanka, gmina Międzylesie.

4.2/ w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.

4.3/ w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

 

    5. Wnioski i zapytania.

    6. Zamknięcie sesji.                        

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzylesiu

Jerzy Marcinek

 

 

Wersja XML