Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka

RAJD ROWEROWY DOLINĄ NYSY KŁODZKIEJ

 

W dniu 25 września 2021 r. w Międzylesiu odbył się RAJD ROWEROWY DOLINĄ NYSY KŁODZKIEJ  zrealizowany w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002648  pn. „Polsko-Czeska przyjaźń sportowa Międzylesie - Orlické Záhoří” realizowanego ze środków EFRR w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Zapisy uczestników odbyły się o godz. 10.30  na parkingu za Urzędem Miasta i Gminy Międzylesie, Burmistrz przywitał wszystkich uczestników i przedstawił regulamin przejazdu, a o godz. 11.00 wszyscy wspólnie ruszyliśmy w rajdzie. Rowerzyści mieli do pokonania wspólnie trasę ok. 9 km z Międzylesia ul. Kościelną, Sportową, Lipową i Osiedle  do Nagodzic (powrót tą samą trasą). Tempo przejazdu dostosowane było do najwolniejszego uczestnika. W przejeździe brało udział  48 osób.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom uczestnictwa, upominek, ciepły posiłek, batonik oraz ciepły i zimny napój. Na zakończenie Burmistrz nagrodził najmłodszych i najstarszych uczestników rajdu. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwała OSP Roztoki i OSP Międzylesie, którym bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY ZA POMOC.

W rajdzie bardzo licznie uczestniczyły rodziny z dziećmi, młodzież, dorośli, bardzo cieszymy się taką frekwencją i zapraszamy na kolejne zawody!!!!

 

 

 

Wersja XML