Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zvýšení intenzity spolupráce obcí Orlické Záhoří a Międzylesie“ reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002227

link do mikroprojektu po stronie czeskiej

Informace o mikroprojektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení intenzity spolupráce obcí Orlické Záhoří a Międzylesie v oblasti zvýšení úrovně informací o společném území, v oblasti kultury, sportu a organizace volnočasových aktivit a v oblasti tvorby kooperačních sítí. V rámci projektu budou probíhat setkávání projektových partnerů a kulturně - společenské akce pro veřejnost.

- termín realizace: 08/2020 – 03/2022

 

 Naše akce uveřejněné na stránkách projektového partnera:

Tymczasem u naszego projektowego pratnera czeskiego... (mgok.eu)

Aktivity mikroprojektu:

 

- pořádání kulturně společenských akcí a jejich propagace

- propagace obcí na veletrzích cestovního ruchu

 

 

„Poznajmy się lepiej- Międzylesie i Orlické Záhoří” 2020 - Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu (miedzylesie.pl)

Poznejme se lépe - Międzylesie a Orlické Záhoří- nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002234

Przewodnik turystyczny:

https://drive.google.com/file/d/1NJxOytudukVPN4ZYfspMpQxZuTeDoozO/view?usp=sharing

Materiały promocyjne - album

Materiały promocyjne - ulotka

 

16.8.2020 Mezinárodní fotbalové utkání - Orlické Záhoří

Aktuality Regional Development Agency:

https://www.rda-rk.cz/clanky-mezinarodni-fotbalove-utkani-mladeze-v-orlickem-zahori.html

Stalo se: 

http://www.orlickezahori.eu/index.php/orlicke-zahori/stalo-se/1121-mezinarodni-fotbalove-utkani-16-8-2020

Wersja XML