Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej

Wniosek partnerski pt. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów i spełnił wszystkie kryteria formalne i merytoryczne.

Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Gminy, które otrzymają wsparcie: Gmina Szczytna, Gmina Międzylesie, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Kudowa-Zdrój, Gmina Radków, Gmina Stronie Śląskie, Gmina Miejską Kłodzko, Gmina Lądek Zdrój

Dla Gminy Międzylesie kwota dofinansowania wynosi: 1 058 804,75 zł

Całkowita kwota inwestycji: 1 411 739,67 zł

Planowana jest modernizacja 171 punktów oświetleniowych oświetlenia na ul. Pionierów, ul. Jesionowa, ul. Leśna i Plac Wolności w Międzylesiu oraz w miejscowościach Szklarnia i Różanka.

Modernizacja przewiduje demontaż starych słupów wraz z oprawami świetlnymi i montaż na ich miejsce nowych słupów wraz z nowoczesnymi oprawami LED

Wersja XML