Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LOGO Kasia.png

strona pływanie.jpeg

Gmina Międzylesie wraz z Partnerem z Kralik w okresie od 01  kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r. realizują projekt pt.  "Sportowa przyjaźń polsko-czeska".

Całkowity budżet projektu wynosi 15 836,00 euro.

Ideą projektu jest pogłębienie współpracy przez instytucje i społeczności w regionie przygranicznym Międzylesie-Kraliky poprzez wspólny aktywny udział dzieci, młodzieży i dorosłych w wydarzeniach sportowych, zabawie i rywalizacji.

W ramach projektu odbędą się zawody tj:

Projekt jest doskonałą formą aktywności, mającą na celu doskonalenie sprawności fizycznych w ramach współzawodnictwa, indywidualnie lub zbiorowo, a tym samym integrację społeczności polsko-czeskiej.

relacja foto

plakat6666.jpeg

Wersja XML