Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roztoki

Sołectwo Roztoki,

 

 

ROZTOKI BYSTRZYCKlE - (400-420 m) łańcuchowa wieś położona nad Nysą Kłodzką, otoczona rozległymi użytkami rolnymi. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1358 roku. Do XVII w. należy do dóbr międzyleskich, od 1609 r. stanowi własność rodziny Tschirn­hausów. W 1653 r., jako wiano małżonki Althanna, wchodzi w skład dóbr międzyleskich. W czasie wojny trzydziestoletniej, w 1643 r. wieś została zniszczona przez Szwedów. Barokowy kościół parafialny św. Marcina z lat 1720 -1722. Wnętrze bogate w polichromie florystyczne oraz sceny z życia patrona. Ołtarz główny i boczne oraz ambona to dzieło rodziny Klahrów z pierwszej połowy XVIII w. Na terenie folwarku dwór z 1569 roku, przebudowany na przełomie XIX/XX w. We wsi kilka barokowych kamiennych kapliczek i świąt­ków. Obecnie posiada zaplecze handlowe, przystanek kolejowy na linii Międzylesie - Wrocław. Przez wieś przebiega droga z Bystrzycy Kłodzkiej do Międzylesia oraz odchodzą drogi do Długopola Górne­go i Goworowa.

 

 

Wersja XML