Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Rady Miejskiej

BIURO RADY MIEJSKIEJ

nr. pok. 15 (II p.), tel. wew. 29

Samodzielny pracownik - Aleksandra Nalborczyk

Zakres prowadzonych przez referat spraw:

* obsługa techniczna i organizacyjna Rady,
* organizowanie posiedzeń Rady Miejskiej,
* organizowanie i obsługa posiedzeń Komisji Rady,
* prowadzenie ewidencji wniosków i uchwał Rady,
* przechowywanie i archiwizowanie dokumentów Rady,
* organizowanie i obsługa narad i konferencji organizowanych przez Przewodniczącego Rady,
* prowadzenie dokumentacji w zakresie skarg i wniosków wpływających do Rady,
* przesyłanie uchwał do publikacji i do Wojewody,
* zapewnianie terminowe i prawidłowe dostarczanie materiałów radnym,
* kompletowanie oświadczeń majątkowych radnych. Współpraca z nimi w tym zakresie,
* protokołowanie posiedzeń Zespołu Konsultacyjnych przy Burmistrzu Miasta i Gminy,
* przygotowywanie dla potrzeb Burmistrza sprawozdań z pracy za okres pomiędzy sesjami.

Masz zapytanie, chcesz wiedzieć więcej ?

Napisz na adres:    z dopiskiem "Biuro Rady"

Wersja XML