Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 LOGOS.jpeg

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita  Polska 2007 - 2013 „Przekraczamy granice”

W dniu 28 czerwca 2013 r. Gmina Międzylesie zawarła ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z/s w Kłodzku umowę o dofinansowanie Mikroprojektu nr PL.3.22/3.3.02/13.03763/262 pod tytułem „Promocja terenów pogranicza drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013.

Gmina Międzylesie wraz z partnerem kralickim w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. realizuje projekt pt. „Promocja terenów pogranicza drogą do sukcesu”. Ideą projektu jest zwiększenie zainteresowania regionem turystycznym gminy Międzylesie oraz wdrożenie promocji do struktur promocyjnych po polskiej i czeskiej stronie Euroregionu. Celem projektu jest zwiększenie ruchu turystycznego poprzez promocję pogranicza, wypromowanie markowych produktów turystycznych między innymi zaistnienie w mediach (telewizji, prasa) i na rynku turystycznym.

W ramach projektu  przeprowadzone zostaną następujące działania :

 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH ORAZ GADŻETÓW

  Data publikacji: 19-02-2014 13:47
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE I DRUK INFORMATORA TRZYJĘZYCZNEGO

  Data publikacji: 19-02-2014 14:18
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE I DRUK FOLDERU PROMOCYJNEGO

  Data publikacji: 19-02-2014 14:26
 • ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE I DRUK WIDOKÓWEK

  Data publikacji: 19-02-2014 14:31
 • ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 15-01-2014

  Data publikacji: 19-02-2014 13:54
 • ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 05-03-2014

  Data publikacji: 24-03-2014 14:38
 • MATERIAŁY I GADŻETY PROMOCYJNE

   

   

  Data publikacji: 18-09-2014 13:51
 • Film i spot pt." Promocja walorów turystycznych, krajoznawczych i inwestycyjnych miasta i gminy Międzylesie wraz z informacją o regionie kralickim"

  film.jpeg
  Data publikacji: 18-09-2014 14:22
 • .

  Dobiegła końca realizacja projektu „PROMOCJA TERENÓW POGRANICZA DROGĄ DO SUKCESU”   Zwiększenie zainteresowania regionem turystycznym pogranicza oraz wdrożenie promocji do struktur promocyjnych po polskiej i czeskiej stronie Euroregionu - tak brzmiała idea projektu realizowanego przez Gminę Międzylesie pn. „Promocja terenów pogranicza drogą do sukcesu” nr PL.3.22/3.2.02/13.03763/262 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita  Polska 2007 - 2013 „Przekraczamy granice.” Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2014 r., a zakończyła w sierpniu 2014 r. Narzędziem wykorzystanym gwoli zachęcenia odbiorców z naszego rodzimego kraju oraz z pozostałych narodów europejskich do poznania i odwiedzenia tego urokliwego zakątka Ziemi Kłodzkiej jest promocja regionu. Za sprawą markowych produktów turystycznych gminy oraz analogicznego budowania świadomości marki regionu na rynku turystycznym udało się nam osiągnąć cel. Wydane w ramach projektu materiały  promocyjne: informator trzyjęzyczny, folder i gadżety: torby papierowe, proporczyki, smycze, breloczki w opakowaniu, długopisy, szklanki i filiżanki z logiem, skrzyneczki okolicznościowe, widokówki stały się doskonałym elementem dla potrzeb szeroko zakrojonej akcji promocyjnej gwarantującym sukces przedsięwzięcia. Innowacyjnym, nie stosowanym dotychczas środkiem popularyzacji projektu była emisja programu turystycznego na antenie TVP Wrocław, poświęconego zaletom i atrakcjom Gminy Międzylesie w połączeniu z informacją o Partnerze kralickim. Film promocyjny 10 minutowy został wyemitowany w dniu 27.07.2014 o godz.18.55, a spoty 30 sekundowe emitowane były 15-krotnie w dniach: 23.07.2014 r., 25.07.2014 r., 26.07.2014 r., 27.07.2014 r., 28.07.2014 r., 29.07.2014 r., 30.07.2014 r., 31.07.2014 r., 01.08.2014 r., 02.08.2014 r., 03.08.2014 r. - dwukrotnie, 07.08.2014 r., 08.08.2014 r., 09.08.2014 r Za sprawą instrumentu medialnego uwidoczniona została możliwość poznania oferty turystyki taniej, rodzinnej, z dala od dużych aglomeracji i przemysłu.    Działania podejmowane w ramach projektu przyczyniły się do zbudowania pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcami pogranicza oraz pogłębienia współpracy instytucji partnerskich podczas przygotowania projektu. Dzięki nim, jak również z pomocą wprowadzonych w zakresie realizacji akcji promocyjnej polsko-czeskiego regionu transgranicznego innowacji, Gmina Międzylesie zakończyła realizacja projektu „Promocja terenów pogranicza drogą do sukcesu.”
  Data publikacji: 19-09-2014 12:57
Wersja XML