Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja nt. przyszłości wsi do 2020 roku 

Wrocław 6-7 marca 2014 r.

Kierunki i mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich w Europie w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 - to główny temat międzynarodowej konferencji "European Rural Visions 2020 - kryzysy, przemiany, szanse", która odbyła się we Wrocławiu, w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Konferencyjnym w Pawłowicach, w dniach 6-7 marca br.

Głównym celem spotkania była odpowiedź na pytanie, jak zapewnić równoważony rozwój obszarów wiejskich w Europie w dobie bardzo szybkich zmian. Spotkanie mało charakter forum wymiany poglądów ekspertów i praktyków na temat zmian klimatycznych i demograficznych, gospodarowania przestrzenią i gospodarką wiejską.
W spotkaniu udział wzięli specjaliści związani z obszarami wiejskimi z Polski, Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji.
Organizatorami konferencji byli: Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Samorząd Województwa Opolskiego, wojewoda opolski i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.  Gmina Międzylesie reprezentowana była przez Burmistrza Tomasza Korczaka oraz koordynatora odnowy wsi Wiesławę Szyrszeń.

Wersja XML