Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 201/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie   Nr  201/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14 października 2014 r.

 

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

 

       Na  podstawie art. 61 b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z postanowieniem Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014, poz. 1134) 

 

zarządza się , co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5 z siedzibą w świetlicy wiejskiej - Roztoki 34.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                              

                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                            ( - )  Tomasz  Korczak

Wersja XML