Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY PODJĘTE NA IV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 10 LUTEGO 2015 R.

Treść uchwał w formie załączników

PDFUchwała Nr IV-12-2015 w spr. określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego....pdf

Dz. Urz. z 2015 r.

Poz. 590 z dnia 16 lutego 2015 r.

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody z  dnia 04.03.2015r; stwierdzono nieważność uchwały.

PDFUchwała Nr IV-13-2015 w spr. okreslenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne....pdf

Dz. Urz. z 2015 r.

Poz. 591 z dnia 16 lutego 2015 r.

PDFUchwała Nr IV-14-2015 w spr. zmiany opisu stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Międzylesie..pdf

Dz. Urz. z 2015 r.

Poz. 592 z dnia 16 lutego 2015 r.

PDFUchwała Nr IV-15-2015 w spr. powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie..pdf 

Dz. Urz. z 2015 r.

Poz. 593 z dnia 16 lutego 2015 r.

PDFUchwała Nr IV-16-2015w spr. wniosku o ujęcie w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi....pdf

PDFUchwała Nr IV-17-2015 w sprwie zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf

 

Wersja XML