Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi


UTWORZENIE KLASTRA WOŁOWINA SUDECKA         

W dniu 5 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku podpisano umowę partnerską w sprawie powołania Klastra Wołowina Sudecka. Klaster to regionalna grupa działania, której głównym celem jest współpraca na rzecz stworzenia, ujednolicenia, rozpowszechniania
i promocji produktu lokalnego, jakim jest wołowina sudecka. Zakłada się, iż działanie grupy przyczyni się do wzrostu znaczenia i wartości podmiotów zrzeszonych  w Klastrze, poprzez powiązanie interesów rynku i hodowców bydła.

Do grupy tej przystąpili niezależni eksperci, wiele podmiotów gospodarczych reprezentujących m. in. indywidualne gospodarstwa rolne, środowiska naukowe (uczelnie
i szkoły), ośrodki rolnicze oraz samorządy, w tym również Gmina Międzylesie. Nadal jednak istnieje możliwość przyjmowania nowych członków

Misją Klastra jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności dolnośląskiego sektora przetwórstwa mięsnego ze szczególnym uwzględnieniem hodowli sudeckiej, prowadzenie działań, które będą służyły rozwojowi firm i gospodarstw skupionych w Klastrze, animowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, administracją, stowarzyszeniami branżowymi, placówkami badawczo-naukowymi, co pozwoli osiągnąć finalny efekt w postaci stymulowania wzrostu gospodarczego w regionie.

Koordynatorem Klastra jest Fundacja Rozwoju regionalnego PROGRESS z siedzibą
w Bystrzycy Kłodzkiej. Organami Klastra są Rada Klastra oraz Zarząd.

Nowo powołany Klaster będzie działał w oparciu o opracowaną Strategię rozwoju na lata 2015-2018. 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML