Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 97/2015 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za zniesienie współwłasności w działce nr 247, obręb Roztoki.

Zarządzenie nr 97/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności za zniesienie współwłasności w działce nr 247, obręb Roztoki.

Na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie. – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie na 8 rat miesięcznych, należności za zniesienie współwłasności w nieruchomości zabudowanej nr 247 o pow. 0,27 ha, obręb Roztoki.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 30 kwietnia 2015 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

 

 

Wersja XML