Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKTY UCHWAŁ NA VII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 MAJA 2015 R.

Treść projektów w formie załączników

PDFprojekt uchwały w spr. zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. uchwalenia WPI Gminy Międzylesie na lata 2015-2023.pdf

PDFprojekt w spr. przystapienia do opracowania miejscowego planu zag. przestrz. terenów w ob. Kamienczyk.pdf

PDFprojekt w spr. zmiany studium uwarunk. i kierunk. zagosp. przestrz. MiG Międzylesie terenu w ob. Kamieńczyk.pdf

PDFprojekt w spr. Statutu OPS w Międzylesiu..pdf

PDFUchwała.Projekt.2015-05-19.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. apelu dot. modernizacji linii kolejowej nr 276.pdf

 

 

 

Wersja XML