Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY PODJĘTE NA VII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 MAJA 2015 R.

Treść w formie załączników

PDFUchwała Nr VII-24-2015 w spr. uchwalenia Statutu OPS w Międzylesiu..pdf

Dz. Urz. 2015 r.

Poz. 2373

z dnia 28 maja 2015 r.

PDFUchwała Nr VII-25-2015 w spr. zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia (...).pdf
PDFUchwała Nr VII-26-2015 w spr. zmiany studium uwarunk. i kierunk. zagosp. przestrz. terenu w ob. Kamieńczyk.pdf
PDFUchwała Nr VII-27-2015 w spr. przystapienia do opracowania miejscowego planu zag. przestrz. ob. Kamienczyk.pdf
PDFUchwała Nr VII-28-2015 w spr. uchwalenia WPI Gminy Międzylesie na lata 2015-2023.pdf
PDFUchwała Nr VII-29-2015 w spr. zmian w budżecie gminy na 2015 r..pdf
PDFUchwała Nr VII-30-2015 w spr. apelu dot. modernizacji linii kolejowej nr 276.pdf

Wersja XML