Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 30.10.2015 r. o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przed.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3235 D w Roztokach, km 13+329

Brak opisu obrazka

Wersja XML