Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opinia RDOŚ we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2015 r. dot. "przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3235D w Roztokach, km 13+329"

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML