Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 22 MARCA 2016 r.

Treść w formie załączników

PDFprojekt uchwały w spr. wysokości opłat za korzystanie ze świadczeń publicznych przedszkoli(...).pdf

PDFProjekt uchwały w spr. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (...).pdf

PDFprojekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż dz. 773_6 ob. Domaszkow.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zasad gospodarowania nieruchomościami (...).pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

PDFProjekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Roztoki-Nagodzice-Międzylesie..pdf

OGŁOSZENIE O SESJI NA 22 MARCA 2016

DOCOGŁOSZENIE O XVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 22.03.2016 R..doc

 

 

Wersja XML