Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postanowienie ITiG.420.1-P.2016 z dnia 30.06.2016 r. dot. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 3274D Mostowice - Poniatów - Niemojów - Lesica - Międzylesie na odcinku .......

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML