Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie porozumienia o współpracy

6 października br. delegacja z Czech odwiedziła naszą gminę w ramach przygotowań wspólnego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Zabytki sakralne świadectwem  wspólnego dziedzictwa historycznego pogranicza polsko-czeskiego  - Církevní památky svědectvím společného historického dědictví polsko-českého pohraničí. W spotkaniu uczestniczyli: starosta obec Bačetín Gabriela Prýmusová, przedstawicielka Regional Development Agency Michaela Prouzová, burmistrz Tomasz Korczak oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie: skarbnik Agata Ziental, prowadzący projekt ze strony polskiej, informatyk - Adam Opaliński, kierownik ref. infrastruktury technicznej i gospodarki Wiesława Szyrszeń, kierownik ref. organizacyjnego Marek Gliński oraz główna księgowa Monika Makarska.

Po stronie polskiej, o ile wniosek uzyska poparcie, wykonana zostanie renowacja stojącej na międzyleskim rynku kolumny Maryjnej z 1698 r. Podczas spotkania Adam Opaliński wyświetlił prezentację dot. naszej gminy, omówił stopień zaawansowania projektu i koncepcję wniosku. Posiadamy już dokumentację techniczną renowacji kolumny. Autorem opracowania jest dyplomowana konserwator zabytków - dr Anna Zaręba.

Obiekty podobnego typu znajdziemy między innymi w Raciborzu, Lewinie Kłodzkim, Kłodzku, a także na obszarze całej Republiki Czeskiej. Powstałe w XVII i XVIII wieku kolumny wpisały się na trwałe w krajobraz pogranicza polsko - czeskiego. Projekt ma na celu przybliżenie mieszkańcom i zwiedzającym historię naszego terenu poprzez pryzmat budowli sakralnych, promocję naszego miasteczka, a tym samym zwiększenie ruchu turystycznego.

 

 

Wersja XML