Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O II NABORZE WNIOSKÓW DO PAOW

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 5 ust. 2 Zarządzenia nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie określenia regulaminu konkursów realizowanych w ramach PAOW Gminy Międzylesie w 2016 r.

o g ł a s z a m

            II nabór wniosków do konkursu grantowego PAOW:

 1. Dziedziny wsparcia:

 

 

 1. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

 

 

 1. Wysokość grantów

 

 

 1. Terminy:

a) termin składania wniosków od 03 – 18 listopada 2016 r., w Biurze Rady Miejskiej w Międzylesiu.

b) termin rozstrzygnięcia wniosków – na bieżąco, w miarę spływania wniosków, aż do wyczerpania środków.

c) termin realizacji projektu – do 09 grudnia 2016 r.

d) termin rozliczenia projektu – do 16 grudnia 2016 r.

e) nie rozliczenie grantu w terminie, pozbawia możliwości przystąpienia do Programu na najbliższe dwa lata.

 

5. Zasady

Lp.

Rodzaj:

Cena jednostkowa:

1.

Robocizna własna

9 zł/godz.

2.

Praca sprzętu mechanicznego

10 zł/godz.

3.

Praca sprzętu transportowego: samochód osobowy

Samochód ciężarowy

0,90 zł/km

2,50 zł./km

6. Wniosek zostanie odrzucony, jeżeli:

 1. wpłynął po terminie określonym w zaproszeniu do składania wniosków,
 2. posiada zakres rzeczowy nie mieszczący się w ramach dziedzin wsparcia, o których mowa w ogłoszeniu,
 3. został złożony przez podmiot inny niż określony w pkt. 2.

 

Międzylesie, dnia 02 listopada 2016 r.

                                                                                                         

                                                                                                          Koordynator

                                                                                                    /-/ Tomasz Korczak

 

Z DNIEM 15.11.2016 - NABÓR ZOSTAJE ZAKOŃCZONY - WYCZERPANIE PULI ŚRODKÓW.

 

Wersja XML