Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarcie budynku zaplecza sportowego w Domaszkowie

W dniu 20 grudnia oddano do użytku budynek zaplecza sportowego w Domaszkowie. W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: Maciej Zieliński - pełnomocnik marszałka ds. rozwoju inicjatyw sportowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz etatowy członek Zarządu Powiatu Piotr Marchewka. Po krótkim przemówieniu burmistrza przecięto wstęgę. Burmistrz Tomasz Korczak oraz prezes klubu Władysław Mendel podpisali oficjalny dokument dotyczący przekazania budynku pod zarząd klubu. Następnie proboszcz Jan Maciołek poświęcił nowo otwarty obiekt. Uczestnicy spotkania zwiedzili budynek. Składa się on z dwóch szatni, dla gości oraz gospodarzy, toalety dla niepełnosprawnych, toalety dla kibiców, a także pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczenia dla zarządu, gdzie zgromadzono puchary zdobyte przez lata działalności klubu.

Mamy nadzieję że budynek przyczyni się do dalszego rozwoju klubu, propagacji zdrowego trybu życia wśród młodzieży z Domaszkowa i okolicy, oraz życzymy kolejnych sukcesów sportowych.

  Relację z otwarcia przygotowuje także telewizja kłodzka.

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML